Rugby runt vår glob

Som vi tidigare varit inne på är Rugby en sport som tyvärr är relativt liten i vårat land (Sverige), men som har ett stort antal utövare i andra delar av världen. Men vilka är då det länder där sporten förekommer mer frekvent? Detta kommer ni snart få vetskap om. Låt oss titta närmare på rugby runt globen.

Hög med rugbyspelare

Det land där sporten rugby lyser som allra starkast är helt klart England. Landet har i skrivande stund över 2 miljoner aktiva utövare och en av anledningarna till detta är det faktum att det var just i det land som sporten har sin initiala vagga. Många av de närliggande länderna till England har på ett naturligt sätt genom historien fått upp ögonen för sporten och sett till antalet landsmän är Irland, Skottland och Wales också väldigt stora inom sporten.

Genom årens lopp, sen sporten grundades, har den lyckats färdas och få fäste på inte mindre än sex av världens kontinenter. I Europa ser vi förutom redan nämnda, länder som Frankrike, Österrike och Italien för att nämna några av de största. I Sydamerika är Argentina det land som både har flest antal utövare och internationella resultat. I Afrika är Syd Afrika det land som dominerar. I Asien är Japan en av det stora nationerna och i Oceanien kan nog Australien, Samoa och framförallt Nya Zeeland räknas till de största och mest framgångsrika.

2014 års lista över världens topp 10 främsta Rugbynationer ser ut på följande vis:

  1. Nya Zeeland
  2. Irland
  3. Syd Afrika
  4. England
  5. Australien
  6. Wales
  7. Frankrike
  8. Samoa
  9. Skottland
  10. Argentina