Vi tar tempen på svensk rubgy

Intresset för svensk rugby är idag långt ifrån de nivåer som sporten i sig förtjänar. Varför ser det egentligen ut på detta sätt och vad kan vi som älskar sporten göra för att en framtida förändring ska ske?

För oss som gillar rugby är det tyvärr ett faktum att sporten idag sitter väldigt löst förankrad hos det svenska folket. Det beror på en rad olika anledningar som är svåra att sia om, men kanske främst på slumpen.

Hade dock nivån på våra svenska lag varit betydligt högre än i nuläget, är chansen stor att intresset för sporten ökat och publiken strömmat till. Problematiken i sammanhanget är att utan just det intresset är det svårt att få både de ekonomiska förutsättningar och resurser som krävs för att en professionell svensk rugbyliga, samt att tillgången till nya spelare underifrån i stort sett står med sin frånvaro. Det är så att säga en situation där ett sorts moment 22 uppstår.

Det enda vi rugbyintresserade entusiaster kan göra är skapa en så pass bra grogrund för framtiden som möjligt och att fortsätta vara ambassadörer för den sport vi kommit att älska.

Rugby Svartvit

Tala om rugby

Jag är säker på att alla ni därute ofta för fram sporten i ljuset. Det är en viktig del för att hålla intresset vid liv och för att skapa nya intresserade. Hörs och syns man inte så finns man inte och jämförbart med andra sporten kan vi tyvärr i nuläget nästan enbart förlita oss på att sporten gör det genom oss utövare, då pengarna helt enkelt inte finns för annan marknadsföring.

En annan sak som skulle vara oerhört betydande för svensk rugby är om vi lyckats komma upp i en sådan pass hög standard att ett intresse för odds och spel på sporten vuxit fram. I så fall skulle vi se en helt annan form av mediebevakning, något som skulle fortsätta att ge ringar på vattnet en lång tid framöver. Möjligheten för detta att inträffa är såklart en svårighet som kräver mycket arbete, men trots allt fullt möjligt. Om vi blickar ut i världen är det enkelt att hitta spel på rugbymatcher och att vi tids nog tar oss dit råder det inga tvivel om.