Med en hård sport följer mycket ansvar

I en så pass hård sport som rugby är det viktigt med säkerheten för alla inblandade. Det är klubbens ansvar att ha en väl utformad plan om väl en olycka oturligt nog skulle inträffa.

Första hjälpen

Vid träning och matcher bör en klubb inom en såpass hård sport som rugby ständigt vara på tårna när det kommer till olyckor och skador. Förutom att i princip ha en direktlänk öppen till den vanliga sjukvården, krävs även att du har kunnigt folk på plats och utrustning för att kunna hantera, eller åtminstone underlätta både lindrigare och mera allvarliga situationer som uppstår.

Första hjälpen

  • Förbandslåda

Det är av allra största vikt att det finns en förbandslåda för första hjälpen på plats. Det är viktigt att se till så att denna hela tiden är uppdaterad och att alla artiklar som ska finnas med finns på plats, efter varje gång den använts. En förbandslåda ska innehålla plåster, sårtvätt, ett stort förband, kompresser, kirurgisk tejp och en fingertub.

  • Hjärt- och lungräddning

Det är viktigt att ha någon till hands i klubben som är utbildad i hjärt- och lungräddning. Det är en metod som är till för att hjälpa en person som drabbats av plötsligt hjärtstopp att återigen få igång hjärtat och andningen. Den vanligaste formen av hjärt- och lungräddning brukar ibland kallas för ”basal hjärt- och lungräddning”, som är ett uttryck för att skilja den hjälp du kan ge utan utrustning, med mera avancerade former av räddning. Man har dessutom beräknat att procenttalet för överlevande stiger ifrån 5%, till hela 70% om mera avancerad utrustning finns på plats.

Förutom den vanliga hjärt- och lungräddningen, kan det med andra ord vara av ett extremt stort värde att komplimentera denna med en fullt fungerande utrustning för att åter få igång hjärtat vid hjärtstopp direkt på plats. Hjärtstopp kan som sagt inträffa plötsligt och med en hjärtstartare får man alltså en otrolig skillnad sett till antalet överlevande.